Bestyrelsen valgt på generalforsamling forår 2022 består af:

Formand: Solvej Kruse tlf: 6256 1563

Kasserer: Britta Andersen 2339 9789

Referent: Johnny Andersson 4030 4234

Bestyrelsesmedlem:Jørgen Rasmussen tlf: 29780175

Bestyrelsesmedlem: Anders Nielsen tlf: 23247961

Suppleant: Sara Pihl  og Flemming Andersen


medlemskontingent: kr. 75,- pr. år

konto: Nordea 2029 0742109089