Bestyrelsen valgt på generalforsamling forår 2021 består af:

Formand: Britta Andersen tlf: 2339 9789

Næstformand: Solvej Kruse tlf: 6256 1563

Kasserer: Anders Nielsen tlf: 23247961

Referent: Charlotte Fahlén tlf: 26711911

Bestyrelsesmedlem:Jørgen Rasmussen tlf: 29780175

Suppleant: Sara Pihl  og Flemming Andersen


medlemskontingent: kr. 75,- pr. år

konto: Nordea 2029 0742109089